Behouden wat nog goed is

Van materialen of onderdelen die nog niet aan het einde van hun levensduur zijn vind ik het 'zonde' om die af te schrijven. Hoewel reparatie meer aandacht en zorgvuldig werken vereist, is het meestal de moeite waard en het loont, ook in financiele zin.

Voor dat ik overga tot complete vervanging zal ik de nodige afwegingen samen met u maken. In veel gevallen is reparatie van bouwdelen goed uit te voeren en goedkoper dan complete vernieuwing, mede vanwege noodzakelijk herstel en/of aanpassing van omliggen delen.

Respect voor het (oude) bestaande

De kwaliteit van eerder door anderen gemaakt vakwerk is mijn uitgangspunt. Zeg maar 'vroeger' werd het werk met meer liefde en vakmanschap verricht dan vandaag de dag. We weten allemaal hoe dat komt. Het is niet vanuit een soort nostalgie, maar vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kwaliteit dat ik het bestaande respecteer en daar letterlijk op aansluit.

Tenzij er tussentijds wat minder fraaie, misschien in mijn ogen, respectloze wijzigingen zijn aangebracht. Maar ik begrijp zeker de financiele overwegingen die daar mogelijk aan ten grondslag hebben gelegen. Onkundigheid en vlotte babbels zijn daar echter ook vaak debet aan geweest, helaas.

Analyse en advies

Het komt regelmatig voor dat herstel van een schade of gebrek een weg van opstaan en vallen is of wordt. Om dat te voorkomen wil ik, voor dat ik overga tot herstel van een schade, eerst de oorzaak kennen en het probleem goed in beeld hebben. Alleen dan is doeltreffend herstel mogelijk. Als ik te weinig zekerheid kan krijgen over de oorzaak adviseer ik een stapsgewijze aanpak. Of ik neem het werk (nog) niet aan en verwijs u eventueel eerst door naar een andere partij voor nader aanvullend onderzoek.

Kwaliteit en liefde voor het werk

Het is pas goed als het 'goed' is. Dat is natuurljk in de eerste plaats als u tevreden bent.. Het is echter pas echt goed als ik zelf ook tevreden ben, en met trots het werk bij u achterlaat. Soms ga ik daarvoor wat langer door, want ik leg de lat hoog (maar niet voor uw rekening).

Martin Molenaar